Yükleniyor.

Teminat Mektupları


Gayri nakit kredi türü olan teminat mektupları ürünü, işletmelerin yapacağı bir hizmetin, gerçekleştirilmesini güvenli hale getirmektedir. Borçlunun alacaklıya karşı üzerine aldığı bir işi yerine getirilmesini garantiye almak için, finans kuruluşu tarafından alacaklıya verilen garanti sözleşmeleridir. Bu garanti sözleşmeleri temelinde finans kuruluşunun itibarının ortaya konuşmasıdır.

Teminat mektupları, Gayri nakdi kredi niteliğindedir. Nakit kredilere nazaran, müşterinin hesabına ödeme yapmadığı, sadece riskin gerçekleşmesi halinde sorumluluğunu yüklendiği bir kredi türüdür.

Teminat mektubu uygulamasında; Finans Kuruluşu (Garanti Veren), Lehtar (Borçlu), Muhatap (Garanti Alan) ve olmak üzere üç taraf vardır.

Finans Kuruluşu (Garanti Veren); Teminat mektupları, bankalar ve yetki verilen sigorta şirketleri tarafından düzenlenir. Garanti veren, yasalara göre mektubu düzenler, kural olarak lehdarla arasındaki gayri nakdi kredi ilişkisine dayanarak ve lehdarın talebi üzerine muhataba hitaben teminat mektubu verir. Bu mektupla banka, muhataba lehdarın teminat mektubunda taahhüt edilen fiili yerine getireceğini, aksi takdirde mektupta belirtilen parayı bankanın, kendisine (muhataba) ödeyeceğini garanti eder.

Lehdar; (Borçlu) Teminat mektubunu muhataba veren ve alacaklıya karşı işin yerine getirilmesinin sorumluluğunu üzerine alan ve borçlu olarak gözüken gerçek veya tüzel kişidir.

Muhatap; (Garanti Alan) Teminat verilen veya teminatı isteyen gerçek ve tüzel kişidir. Burada Lehdar’dan mektubu istemesinin sebebi; lehdarın fiilinden ötürü muhatabın bir zararı doğarsa bu zararın garanti altına alınmasına yönelik bir istektir.

Bu mektupla finans kuruluşu, borçlunun yapmaya taahhüt ettiği işi, sözleşemeye de bağlayarak, bu sözleşme çerçevesinde yerine getirmediği takdirde, mektup muhatabı olan alacaklının ilk yazılı talebinde, hiçbir itiraz ve hükme gerek kalmadan teminat mektubunda yazılı meblağı alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir.